Een totaaloplossing voor iedere zaal Een totaaloplossing voor iedere zaal
Een totaaloplossing voor iedere zaal Al decennia lang dé specialist in stoelen
Een totaaloplossing voor iedere zaal Stoelen speciaal voor u op maat gemaakt
T 030 - 261 39 13 030 - 261 39 13

E

Privacyverklaring

Identiteit
Deze privacyverklaring geldt voor Huizenga Nederland bv gevestigd te De Bilt.

Contactgegevens
Huizenga Nederland bv / Huizenga International bv
Utrechtseweg 334
3731 GD De Bilt

Contactgegevens voor privacy gerelateerde vragen:
Contactpersoon: Corrie Huizenga
E-mailadres: info@huizenga.nl
Telefoonnummer: 030-2613913

Persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt en worden alleen gebruikt voor de onder het kopje Doeleinden beschreven doeleinden.

  • naam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • emailadres

Doeleinden
De gegevens die door ons verwerkt worden, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

- het opsturen van aangevraagde informatie

Ontvangers
De gevraagde en ontvangen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de volgende partijen:

- E-mail en office toepassingen zoals Office365

Duur
De persoonsgegevens die opgevraagd zijn voor de onder Doeleinden beschreven doeleinden zullen ca 7 jaar bewaard worden en daarna zullen de gegevens worden gewist en/of vernietigd en niet verder verwerkt worden voor andere doeleinden.

Beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze website maakt gebruik van een SSL certificaat om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik door derden. De gegevens die door derde partijen worden beheerd zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via eerder genoemde contactgegevens.

Recht op inzage, rectificatie en/of wissen
De betrokkene (degene op wie de persoonsgegevens van toepassing zijn) heeft het recht de gevraagde gegevens in te zien of te wissen. Tevens heeft de betrokkene recht op rectificatie bij verkeerd publiceren (anders dan opgegeven door de betrokkene) van de gegevens.

Ook als de persoonsgegevens met toestemming zijn verkregen bestaat het recht om deze toestemming in te trekken.

Voor verzoek tot inzage of verwijdering van uw gegevens kunt u contact opnemen met ons via eerder genoemde contactgegevens. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten
De betrokkene heeft het recht om tegen de verwerking van of omgang met uw persoonsgegevens een klacht in te dienen. Dit kan bij Autoriteit Persoonsgegevens. Voordat u dit doet, neem altijd eerst contact op met ons.

Google Analytics:
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie wordt samen met het IP-adres van je computer door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Derde landen:
Sommige persoonsgegevens worden doorgegeven aan ‘derde landen’. Dat wil zeggen dat de servers waarop deze informatie opgeslagen wordt zich buiten Europa bevinden. In dit geval geldt dit voor Google die haar servers in Amerika heeft staan. Bedrijven in Amerika die het Privacy Shield certificaat hebben gaan adequaat om met persoonsgegevens. Google is Privacy Shield gecertificeerd.

Een totaaloplossing voor iedere zaal

Een totaaloplossing voor iedere zaal
Al decennia lang dé specialist in stoelen

Al decennia lang dé specialist in stoelen
Stoelen speciaal voor u op maat gemaakt

Stoelen speciaal voor u op maat gemaakt
Ruim assortiment stoelen voor iedere gelegenheid

Ruim assortiment stoelen voor iedere gelegenheid

Een greep uit ons klantenbestand

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang